حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

روز چهارشنبه 10 مهر ماه، علیرغم فشارهای امنیتی، برای دهمین روز متوالی،جمعی از کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با خواست بازگشت به کار سه تن از همکاران اخراجی خود دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

برپایه گزارش منتشره، کارگران معترض علیرغم تمامی بگیر و ببندها و تهدیدها به اعتصاب خود ادامه داده و با سردادن شعار “نه تهدید، نه زندان- دیگه فایده نداره” خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی خود، آزادی اسماعیل بخشی و لغو خصوصی سازی شدند. گفتنی است در جریان تجمع روز سه شنبه کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، ۱۷ نفر از کارگرانی که از ابتدای ماه جاری با اتمام قرارداد کاری از ورود به محل کارشان منع شده بودند، به سر کارهای خود بازگشتند. معترضان اکنون خواستار بازگشت به کار “محمد خنیفر، ایمان اخضری و عظیم سرخه” می باشند.