حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه بوتان ساوه

روز شنبه 28 تیر ماه کارگران کارخانه بوتان واقع درشهر صنعتی کاوه برای دومین بار در اعتراض به سطح پایین حقوق وعدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دست از کارکشیده و در محوطه این واحد تولیدکننده وسایل برقی خانگی تجمع کردند.

به دنبال این اعتراض مدیر عامل کارخانه از تهران به کارخانه آمد و همه کارگران را تا اطلاع ثانوی به مرخصی اجباری فرستاد. کارگران نیز بیان نمودند که اگر کارفرما طی چند روز آینده جواب روشنی به آنها ندهد، اعتراضشان را به خیابان خواهند کشید.