حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب و راهپیمایی کارگران هفت تپه

صبح روز پنجشنبه 19 تیرماه،اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بلاتکلیفی معیشتی و شغلی با تجمع مقابل فرمانداری،راهپیمایی در سطح شهر شوش و حضور تعدادی از اعضای خانواده های کارگران وارد بیست و پنجمین روز خود شد.

برپایه گزارش منتشره کارگران معترض هفت تپه همچون روزهای گذشته با تجمع مقابل فرمانداری و راهپیمایی در سطح شهر شوش و همچنین برافراشتن پلاکاردها و سردادن شعارهای اعتراضی خواستار  “پرداخت دستمزدهای معوقه، دائمی شدن قراردادهای کارگران، بازگشت به کار چهار تن از همکاران اخراج خود، خلع ید بخش خصوصی از هفت تپه، بازگرداندن ثروت های اختلاس شده به شرکت و بازداشت فوری امید اسد بیگی” شدند.