حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران شرکت آبانگان صنعت اصفهان

کارگران شرکت “آبانگان صنعت” واقع در فولادشهر اصفهان روز چهارشنبه 20 بهمن ماه برای چندمین بار در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق معوقه خود دست از کار کشیده و در محوطه شرکت تجمع کردند.

این کارگران که از روز یکشنبه 17 بهمن ماه در اعتصاب به سر می برند،  ۴ ماه است که بدون حقوق در سخت‌ترین وضعیت معیشتی قرار دارند و کارفرمایان این شرکت خواسته کارگران را بی‌پاسخ گذاشته‌اند. آنها همچنین بدون قرارداد ثابت از امنیت شغلی برخوردار نیستند و هر لحظه در معرض اخراج یا بیکاری قرار دارند.