حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبریز

اعتصاب کارگران شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبریز روز دوشنبه 18 بهمن ماه برای دهمین روز متوالی همچنان ادامه داشت.

این کارگران در اعتراض به خودداری مدیرعامل این مجتمع از برآورده شدن خواسته‌هایشان از روز شنبه ۹ بهمن‌ماه دست به اعتصاب زده‌اند.کارگران اعتصابی تاکنون چندین بار به‌دلیل خودداری شرکت از افزایش حقوق و پرداخت نشدن به‌موقع آن دست به اعتراض زده بودند. اما مدیران این کارخانه با سر دواندن کارگران، از انجام خواسته آنها سر باز زدند. مدیرعامل این مجتمع به‌جای پاسخگویی به کارگران، اقدام به تعویض مدیران این کارخانه می‌کند. ولی همچنان از افزایش حقوق و سایر مطالبات حداقلی کارگران خبری نیست.