حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران شرکت نفت سپاهان

کارگران شرکت نفت سپاهان روز پنجشنبه 21 اسفند ماه در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه برای چندمین روز متوالی دست به اعتصاب زدند.

از روز شنبه ۱۶ اسفند ماه تاکنون حدود ۱۷۰ نفر از کارگران شرکت نفت سپاهان، پیمانکار شرکت پالایش میعانات گازی “آدیش” در عسلویه در اعتراض به عدم دریافت مطالبات معوقه  خود دست از کار کشیده و در مقابل دفاتر کارگاه تجمع کرده اند. آنها  اعلام کردند تا زمان مشخص شدن وضعیت پرداخت حقوق خود در محل کار حاضر نخواهد شد.