حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران شرکت یمک سپتی ترکیه

روز شنبه ۱۶ بهمن ماه، کارگران پیک موتوری‌های شرکت «یمک سپتی» بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی غذایی در ترکیه در اعتراض به افزایش تورم نسبت به دستمزدها ،دست از کار کشیده و به خیابان‌ها آمدند.

سازمان‌های کارگری، سندیکاها، احزاب سیاسی و هنرمندان زیادی از این اعتصاب که وارد پنجمین روز خود شده است، حمایت کرده‌اند. اعتصاب‌ با حرکت کارگران شرکت پخش «ترندیول» آغاز شد و پس از دو روز توقف کار در شهرهایی مثل استانبول، آنکارا و ازمیر کارگران این شرکت مطالبه‌ی افزایش دستمزد خود را محقق کردند و اعتصاب‌شان با پیروزی همراه شد. این پیروزی به کارگران سایر شرکت‌های حمل بار برای اعتصاب‌های بیشتر روحیه داد.