حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران شهرداری شوش

روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه، کارگران شهرداری شوش در چهارمین روز اعتصاب خود جلوی شهرداری این شهر تجمع کردند.

آنها به پرداخت نشدن حقوق و کاهش عیدی اعتراض دارند. طی سه روز گذشته، آنها با تجمع در برابر فرمانداری و شهرداری با سردادن شعارهای اعتراضی بر ادامه تجمعات خود تا رسیدن به خواسته‌هایشان تاکید کردند. لازم به یادآوری است که پیشتر کارگران معترض با قول فرماندار مبنی بر رسیدگی به خواسته‌هایشان به تجمع پایان دادند. اما در پی انجام نشدن وعده‌های فرماندار کارگران دوباره در برابر شهرداری تجمع کردند.