حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران شهرداری مریوان

روز پنجشنبه 5 دیماه، شماری از کارگران شهرداری مریوان برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به اعتصاب زدند.

کارگران شهرداری مریوان مدتهاست که نسبت به تاخیر طولانی در پرداخت دستمزدهای خود انتقاد دارند؛ این کارگران هشت ماه است که حقوق نگرفته‌اند و از سال‌های 96 و 97 نیز معوقات مزدی پرداخت نشده دارند. در روزهای گذشته، ، بیست نفر از این کارگران به نمایندگی از جانب همکاران خود از مریوان به سنندج رفتند و با استاندار کردستان دیدار کردند. استاندار به آنها قول داد به زودی و ظرف چند روز، معوقات مزدی کارگران پرداخت می‌شود. اما تاکنون هیچ یک از وعده های این کارگزار رژیم محقق نشده است.