حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله

کارگران شهرداری کوت عبدالله در استان خوزستان که از حدود یک ماه پیش تاکنون در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به اعتصاب زده اند در پی بی توجهی مسئولان به خواسته هایشان همچنان از  جمع‌آوری زباله ها خودداری می ورزند.

برپایه گزارش منتشره کارگران بخش خدماتی و فضای سبز شهرداری کوت عبدالله با همراهی ۳۰۰ نفر از کارگران واحد اجرائیات به نشانه اعتراض به مسئولان درخصوص عدم پرداخت سه ماه دستمزد معوقه خود  از یک ماه پیش تاکنون دست از کار کشیده‌اند. به گفته این کارگران، مسئولان شهرداری و پیمانکاران تاکنون پاسخی به مطالبات این کارگران نداده‌اند.