حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

روز دوشنبه 11 آذرماه،  در بیست و نهمین روز اعتصاب، کارگران هفت تپه دست از کار کشیدند و در محوطه صنعتی شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه کارگران اعتصابی خواستار”پرداخت فوری حقوق و مزایای معوقه، جلوگیری از تجزیه شرکت و املاک،  لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه، بازگشت به کار همکاران اخراجی و لغو احکام صادره و تعقیب قضایی علیه کارگران و حامیان آن ها می باشند.