حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران مونتاژ خودروی فورد هند

کارگران مونتاژ خودروی فورد هند با وجود ضرب العجل مدیریت و انفعال برخی اتحادیه‌ها مقابل بحران تعطیلی کارخانه، اکنون در چهارمین هفته اعتصاب خود به سر می برند.

بیش از ۱۵۰۰ کارگر هندی خودروسازی در کارخانه مونتاژ “فورد موتورز” در نزدیکی چنای هندوستان به اعتصاب خود علیه برنامه‌های این شرکت برای تعطیلی دائمی کارخانه ادامه می دهند. آن‌ها بسته پیشنهادی مدیریت برای شکستن اعتصاب را رد کرده‌ و در عوض برای امنیت شغلی خود و حفظ کارخانه با قرارداد شفاف مبارزه می‌کنند.  گفتنی است، شهریور سال گذشته، فورد اعلام کرد که به فعالیت خود در هند پایان می‌دهد و کارخانه چنای و کارخانه دیگری در ایالت غربی گجرات را می‌بندد. این تعطیلی مستقیماً ۴۰۰۰ شغل را تهدید می‌کند. در عین حال، مدیریت فورد تهدید کرده است که کارگرانی که بسته انفصال خدمتی را انتخاب نمی‌کنند و بیش از زمان مورد انتظار کارفرما به اعتصاب ادامه می‌دهند، «عواقب قانونی» کار خود را باید انتظار بکشند.