حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران بخش کشاورزی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه 2 آذرماه برای هفدهمین روز متوالی با تجمع مقابل فرمانداری شوش پرداخت حقوق معوقه خود را مطالبه کردند.

برپایه گزارش منتشره، کارگران که حدود ۵۰۰ نفر می باشند با حضور مقابل فرمانداری شوش خواستار پرداخت حقوق مرداد، شهریور و مهر امسال خود شدند. این کارگران در تجمع خود اعلام کردند اعتراض خود را تا پرداخت حقوق معوقه ادامه می‌دهند. همچنین از چند روز پیش تاکنون شماری از کارگران بخشهای صنعتی این شرکت نیز با پیوستن به تجمع کارگران بخش کشاورزی نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود اعتراض کردند. گفتنی است اعتصاب و اعتراضات کارگران هفت تپه از روز شنبه 25 آبان ماه شروع و تا به امروز ادامه داشته است.