حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران پتروشیمی مارون

روز یکشنبه 24 آذرماه، اعتصاب یکهزار و 800 کارگر پیمانی تعمیرات، تجهیزات و ماشین آلات شرکت پتروشیمی مارون برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه شان همچنان ادامه داشت.

کارگران معترض در این خصوص اعتراضات خود می گویند، در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی‌ها، اکثر فعالیت‌ها به پیمانکاران واگذار شده است و دست کارگر را برای دفاع از حقوق خود بسته‌اند. این کارگران تاکنون چندین بار با برپایی تجمع، نسبت به عدم پرداخت دستمزدهای عقب افتاده و شرایط سخت معیشتی خود اعتراض کرده بودند، و‌لی نه تنها پاسخی نگرفته‌اند، بلکه کارفرما اعتراض کارگران به تبعیض را زیاده‌خواهی و قدرنشناسی نامیده و قراردادهای گروهی از نمایندگان کارگران را به تعلیق درآورده است. آنها می گویند در یک اقدام دیگر اضافه‌کاری ماهانه کارگران از ۱۲۰ ساعت به ۸۰ ساعت کاهش یافته است.