حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران کاغذ پارس

کارگران کاغذ پارس هفت‌تپه در شهر شوش روز جمعه ۱۳ اسفند ماه در نهمین روز اعتصاب در محوطه کارخانه تجمع کردند.

کارگران معترض با سر دادن شعارهای اعتراضی  بر همبستگی و ادامه اعتصاب تا رسیدن به خواسته‌هایشان پافشاری کردند. خواسته اصلی معترضان، حذف شرکت‌های پیمانکاری و بستن قرارداد مستقیم با شرکت کاغذ پارس است. گفتنی است در این مدت مدیران و کارفرمایان کارخانه همچنان بی‌اعتنا به خواسته کارگران حاضر به پاسخگویی نشده‌‌اند.