حزب کمونیست ایران

ادامه بازداشت شهروندان در کردستان

در ادامه موج بازداشت فعالین جنبشهای اجتماعی در شهرهای مختلف کردستان، دو نفر دیگر به نامهای  “خبات شکیبا”  اهل شهرستان سنندج و “یوسف عمرپور” اهل پیرانشهر توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند.

خبات شکیبا فعال کارگری اهل سنندج طی روزهای اخیر در حالی که جهت شرکت در مراسم تشیع جنازه یکی از آشنایان به گورستان “بهشت محمدی” رفته بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. همچنین روز دوشنبه 11 بهمن ماه “یوسف عمرپور”از اهالی روستای “چیانه” از توابع پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. تا لحظه انتشار این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست.