حزب کمونیست ایران

ادامه برگزاری مراسمات روز جهانی زن در سنندج

برپایه گزارشات دریافتی روز جمعه ۲۰ اسفند ماه در ادامه برگزاری مراسمات گرامیداشت ۸ مارس روز جهانی زن دو مراسم دیگر در قلعه حسن آباد و گویزه کویر سنندج برگزار شد.
برپایه گزارشات مزبور شماری از زنان آزادی خواه و برابری طلب شهر سنندج، در ” گویزه کویر” آبیدر با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین 8مارس گرامی باد، نه به خشونت سیستماتیک علیه زنان، نه به زن کشی، زن مقاومت آزادی، ما خواهان جامعه ای امن برای جامعه هستیم، روز جهانی زن را گرامیداشتند. در ادامه یکی از حاضرین بیانیه ای به نمایندگی از زنان قرائت کرد و بر اتحاد و انسجام زنان برای پایان دادن به تبعیض و بی عدالتی و رفع خشونت علیه آنان تاکید شد، مراسم با پخش گل و شیرینی میان زنان حاضر در مراسم به پایان رسید.همچنین در همین روز جمعی از فعالان محیط زیست و فعالان مدنی سنندج در حسن آباد به مناسب فرا رسیدن ۸ مارس روز جهانی زن مراسمی برگزار کردند. این مراسم با خواندن سرود آغاز شد. سپس یکی از حاضرین در همین خصوص سخنانی ایراد نمود. مراسم با خواندن سرود و شادی حاضرین پایان یافت.