حزب کمونیست ایران

ادامه برگزاری مراسمهای روز جهانی زن در سنندج

برپایه گزارشات دریافتی روز جمعه ۲۰ اسفند ماه در ادامه برگزاری مراسمهای گرامیداشت ۸ مارس روز جهانی زن مراسم دیگر در قلعه حسن آباد برگزار شد.

برپایه گزارشات، جمعی از فعالان محیط زیست و فعالان مدنی سنندج در حسن آباد برای برگزاری مراسم ۸ مارس روز جهانی زن کنار هم جمع شدند. این مراسم با خواندن سرود انترناسیونال سرود همبستگی  طبقه کارگر آغاز شد. سپس یکی از حاضرین در زمینه وضعیت زنان در جامعه و مشکلات آنان سخنانی ایراد نمود، سپس مراسم با همخوانی سرود و شادی حاضرین پایان یافت.