حزب کمونیست ایران

ادامه بلاتکلیفی کارگران کارخانه قند فسا

درآستانه روزجهانی کارگر تعدادی از کارگران بیکارشده کارخانه قند فسا با 7 ماه حقوق معوقه برای گذراندن امورات زندگی در حال جمع کردن و فروختن پلاستیک کهنه و زباله هستند.

به گزارش منتشره، مشکلات کارخانه قند فسا به جای حل شدن وارد مرحله جدیدی شده است و با زندانی شدن مالک کارخانه برای بار دوم بسیاری از کارگران این کارخانه ماه‌هاست که برای کسب در آمد یا به دیگر شهرها مهاجرت کردند و  یا به جمع آوری و فروش زباله و پلاستیک کهنه روی آوردند. آنها می گویند  برای مطالبه حق‌وحقوق خود بیش از 10 بار  مقابل فرمانداری و مکان هایی دیگر تجمع کرده اند، اما تاکنون گره‌ای از مشکلات آنها باز نشده و هم چنان  حدود 300 کارگر شاغل در این کارخانه با مطالبات معوق روبرو هستند.