حزب کمونیست ایران

ادامه تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران شهرداری رشت

مشکل پرداخت نشدن دستمزد معوقه مجموعه کارگران خدماتی شاغل در شهرداری رشت در استان گیلان در حالی هنوز ادامه دارد که این کارگران نگران ابتلا به ویروس کرونا هستند.

این کارگران که تعداد آنها بیش از 5 هزار نفر می باشند با بیان اینکه شهرداری به بهانه کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی از پرداخت دستمزدهای آنان خودداری می ورزند، افزودند: مطالبات معوقه کارگران شاغل در بخش خدمات شهرداری رشت به دو ماه حقوق ماه‌های دی و بهمن سال جاری مربوط می‌شود. علیرغم آن افزایش دستمزد کارگران خدماتی برای شش ماه لحاظ نشده و کارگران کماکان مطابق با مصوبه مزدی سال ۹۷ شورای عالی کار حقوق گرفته‌اند.