حزب کمونیست ایران

ادامه تجمعات اعتراضی پرستاران مراکز درمانی سنندج

بار دیگر جمعی از از پرستاران مراکز درمانی سنندج روز سه شنبه 11 آذر ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل مقابل اداره بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی کردستان تجمع کردند.

این تجمع درحالی برگزاری شد که طی روزهای گذشته نیز پرستاران مراکز درمانی سنندج با برپایی چندین تجمع نسبت به پرداخت نشدن بموقع مطالبات،اجرانشدن  قانون تعرفه‌گذاری وعدم پاسخگویی مسئولان اعتراض کرده بودند. پرستاران معترض می گویند تجمعات تاکنون آنها و تا امروز بدون نتیجه مانده و هیچ نهادی به ما پاسخگو نبوده است.