حزب کمونیست ایران

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران شرکت نفت و گاز آغاجری

کارگران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری ،روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه، برای چندمین مرتبه در هفته های گذشته در اعتراض به عدم  رسیدگی به خواسته هایشان دست به تجمع  زدند.

طبق گزارشات منتشر شده، اعتراض کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی نسبت به عدم رسیدگی به،”حذف سقف‌ حقوق”،”حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی”، “عودت کسورات مازاد مالیات” و “ممنوعیت دست درازی به صندوق بازنشستگی کارگران نفت” می باشد. گفتنی است، در این تجمعات شعارهایی از جمله “تأمین رو غارت کردند، ما رو بیچاره کردند”، “حقوق بازنشسته، فقط واسه یه هفته”، “گرانی تورم، بلای جان مردم”، “ سر دادند.