حزب کمونیست ایران

ادامه تجمعات کارگران معدن همکار

اعتراضات کارگران معدن همکار شرکت زغال سنگ راور واقع در کرمان،  روز دوشنبه 15 دیماه  در اعتراض به پرداخت ناقص حق بیمه و عملی نشدن وعده و وعیدهای مسئولان کماکان ادامه داشت.

برپایه گزارش منتشره،  از سال 89 تاکنون بیمه تعداد زیادی از کارگران معدن همکار شرکت زغال سنگ راور، در زمان پیمانکاری این معدن به طور ناقص پرداخت شده و اکنون این موضوع کارگران را با مشکلاتی مواجه کرده است. اعتراضات کارگران معدن همکار شرکت زغال سنگ راور طی این سال‌ها همواره ادامه داشته است؛ اما تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.