حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع آتش نشانان اصفهان

صبح روز چهارشنبه 25 تیر ماه برای دومین بار طی هفته جاری جمعی از آتش نشانان اصفهان در اعتراض به  عدم پاسخگویی مقامات به مشکلاتشان دست به تجمع زدند.

معترضان معتقدند که میزان حقوق آن ها با سختی شغلی که دارند متناسب نیست و از طرفی هم حدود 140 نفر از پرسنل با شرکت ها قرارداد دارند و تبدیل وضعیت نشده اند. آتش نشانان اصفهانی خواستار افزایش دستمزدهای خود، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تبدیل وضعیت خود می باشند.