حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع آموزش دهندگان نهضت مقابل مجلس

صبح روز چهارشنبه 29 مرداد ماه آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی سراسر کشور بار دیگر با برپایی تجمع مقابل مجلس رژیم خواستار توجه مقامات به مشکلات خود شدند.

این آموزش‌دهندگان که خواستار جذب در ساختار آموزشی کشور هستند، می‌گویند: سالها در سخت‌ترین شرایط و در دورافتاده‌ترین مناطق کشور به امر تعلیم و تربیت اشتغال داشتند؛ با هزاران سختی و دشواری کار سوادآموزی را دنبال کردند؛ حالا شایسته نیست که برای جذب در سیستم آموزشی کشور، آواره باشند و شب‌ها را در پارک‌ها سپری کنند. گفتنی است  شمار زیای از معترضان شب گذشته را در پارک‌های تهران سپری کردند.