حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی

چهارشنبه ۲۹ تیر‌ماه ، به‌دنبال محقق نشدن خواسته‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و در ادامه تجمع‌های سراسری هم‌میهنان، بازنشستگان شهرستان های اهواز، شوشتر، شوش، اراک و شیراز بار دیگر دست به تجمع زدند.

بازنشستگان تامین‌اجتماعی خواستار لغو افزایش ۱۰ درصدی حقوق غیرحداقل‌بگیرها و اجرای مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق آنان هستند. از زمان تصمیم دولت ابراهیم ‌رئیسی برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر،‌ روزانه تجمع‌های اعتراضی در شماری از شهرهای ایران برگزار می‌شود.