حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع اعتراضی کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه

روز یکشنبه 17شهریور  ماه برای سومین روز متوالی کارگران رسمی کشت و صنعت هفت تپه  در اعتراض به عدم پرداخت  مطالبات معوقه خود مقابل ساختمان مدیریت این مجتمع تجمع کردند.

یکی از کارگران معترض با بیان اینکه تعداد کارگران رسمی شاغل در بخش صنعت و کشاورزی این مجتمع  تا ۴۰۰ نفر برآورد می‌شود، در ادامه افزود: کارگران رسمی  مجتمع هفت تپه دست‌کم دارای ۲ دستمزد معوقه می باشند. در عین حال کارگران رسمی، دو ماه دیرکرد مابه التفاوت معوقات طرح طبقه‌بندی مشاغل سال ۹۳  خود را نیز دریافت نکرده‌اند. به گفته معترضان در حال حاضر کارفرمای هفت تپه علیرغم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل چندین سال است از درج عناوین و گروه بندی شغلی کارگران  رسمی خوداری می‌کند.