حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع اعتراضی کارگران هپکو اراک

کارگران هپکو اراک بار دیگر روز پنجشنبه 23 مرداد ماه برای دوازدهمین روز متوالی نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی و وعده های دروغین مسئولان در محوطه کارخانه تجمع کردند.

دورجدید اعتراضات کارگران هپکو نسبت به بلاتکلیفی مالکیتی و مدیریتی این شرکت، توقف چرخ تولید، عدم پرداخت 2 ماه حقوق و وعده های دروغین  مسئولان از روز شنبه 11مرداد آغازشده است. بدنبال آغازدورجدید اعتراضات کارگران هپکو، استاندار استان مرکزی در اولین واکنش خود  طی پیامی توئیتری نوشت: “پرداخت مبلغ بیست میلیارد تومان به هپکو تصویب و نهایی شد.” بیش از یک هفته ازتوئیت و وعده استاندار مرکزی می گذرد وحقوق  معوقه کارگران هپکو  همچنان پرداخت نشده است.