حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آذرآب اراک

روز سه شنبه 23 مهرماه، شماری از کارگران کارخانه آذرآب اراک بار دیگر در اعتراض به خصوصی‌سازی و بلاتکلیفی شغلی و معیشتی‌ در این واحد صنعتی دست به تجمع زدند.

این کارگران در روزهای گذشته از جمله دیروز نیز در اعتراض به مشکلات صنفی و همچنین بی‌توجهی مدیران کارخانه در پرداخت دستمزدهای معوقه خود، تجمع های اعتراضی متعددی برگزار کرده بودند. آنها در ماه‌های گذشته همچنین خواستار بازگشت این واحد تولیدی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این شرکت شدند. “نبود امنیت شغلی، کاهش ظرفیت تولید و عدم تعیین تکلیف وضعیت هیئت مدیره این واحد تولیدی” از جمله موضوعات مورد اعتراض کارگران آذرآب است.  گفتنی است اعلام خبر لغو خصوصی‌سازی شرکت “هپکو” بعد از اعتراضات کارگران در روزهای گذشته با واکنش کارگران آذرآب نیز مواجه شد. آ‌نها اعلام کردند تا لغو خصوصی سازی شرکت آذرآب و تامین خواسته های صنفی اعتراضات خود را پیگیرانه ادامه خواهند داد.