حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع اعتراضی کارگران کاغذسازی دیبای شوشتر

کارگران کارخانه کاغذ‌سازی دیبای شوشتر روز سه شنبه 19 تیرماه در اعتراض به تعطیلی شرکت،مجددا در مقابل فرمانداری تجمع کردند و شعار “وعده وعید کافیه،سفره ما خالیه” سر می‌دادند.

کارگران این کارخانه بدون هشدار قبلی در روز 30 آذرماه سال 1402 از کار بیکار شدند،آنها که تا پیش از این به صورت‌های مختلف قراردادی،روزمزد و پیمانکاری مشغول کار بودند،بین دو تا سه ماه مزد معوقه طلبکارند.این کارخانه پس از آنکه دو دهه از چرخه تولید خارج بود در سال 1400 توسط بخش خصوصی خریداری شد و طی دو سال با  کار سخت کارگران به موفقیت رسید و روند تولید رو به رشدی پیدا کرده بود.اما به دلیل اینکه دولت به وعده‌اش برای دادن تسهیلات مالی عمل نکرد،این کارخانه مجبور به تعطیلی شد.به گفته این کارگران بیش از 500 نفر مستقیم در این شرکت کار می‌کردند که با تعطیلی آن، همه بیکار شدند.