حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان و خوزستان

جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در استان های اصفهان و خوزستان روز یکشنبه 7 آذرماه در مقابل ساختمان این صندوق در مرکز این استانها تجمع کردند.

بازنشستگان معترض برخی از مطالبات خود را افزایش مستمری های دریافتی در موازات خط فقر، اجرای قانون همسان سازی حقوق و رفع مشکلات بیمه تکمیلی عنوان کردند. از قرار معلوم هر یکشنبه، گروهی از بازنشستگان صنعت فولاد برای تحقق خواسته‌های صنفی خود در مقابل دفتر کانون بازنشستگی صندوق فولاد در شهرهای محل سکونت خود در اصفهان، اهواز، تهران و رودبار گیلان دست به اعتراض می‌زنند. مهم‌ترین خواسته‌های این بازنشستگان، از دولت اجرای  صحیح طرح همسان سازی حقوق و پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان فولاد مطابق آیین‌نامه معتبر فولاد است.