حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع جوانان جویای کار روستای شهرویی

جوانان جویان کار روستای شهرویی بهبهان بار دیگر روز چهارشنبه 26 آذر ماه مقابل درب پالایشگاه دست به تجمع زدند.

این جوانان به مدت چهار ماه است که در جلوی درب پالایشگاه،فرمانداری و دفتر نماینده بهبهان تجمع می کنند تا در پالایشگاه “بید بلند2” صاحب شغل شوند.این جوانان با قول و قرارهایی مبنی بر جذب آنان از سوی مسئولین مربوطه از جمله نماینده مجلس، فرماندار بهبهان و همچنین استاندار خوزستان رو به رو شده اند ولی تاکنون هیچگونه نتیجه ای برای آنان در بر نداشته است. گفتنی است  چندین سال است که  جوانان جویای کار بهبهان نسبت به استخدام نیروها با رانت و لابی مسئولان بلندپایه شهری معترض هستند.