حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع جوانان جویای کار روستای قلعه چنعان

جمعی از جوانان روستای قلعه چنعان بار دیگر روز دوشنبه 8 دیماه  در اعتراض به افزایش بیکاری و عدم به کار گیری آنها از سوی شرکت فولاد خوزستان دست به تجمع زدند.

این جوانان با برپایی تجمع در مقابل درب ورودی شرکت فولاد خوزستان ضمن اعتراض به عدم استخدام خود در شرکت فولاد خوزستان، خواهان اجرای مفاد قانون پنج ساله توسعه ششم و بکارگیری جوانان بومی شدند.