حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع رانندگان اتوبوس ارومیه

شماری از رانندگان اتوبوس‌های درون شهری ارومیه طی روز دوشنبه ۱ دیماه برای سومین روز متوالی دست به تجمع اعتراضی زدند.

رانندگان خط واحد ارومیه معتقد هستند که تا زمانی که شهرداری ارومیه به مطالبات آنها توجه نکرده و مشکلات مالی آنها را برطرف نکند به تجمع ادامه خواهند داد. از سه روز گذشته رانندگان اتوبوس خط‌ واحد بخش خصوصی ارومیه به دلایل مشکلات مالی تجمع کرده و اتوبوس‌های خود را خاموش و فعالیتی ندارند.شهریور ماه امسال نیز رانندگان بخش خصوصی به علت مشکلات بیمه‌ای خود دست به تجمع زده و شهرداری ارومیه عنوان کرد که این مشکل را برطرف خواهد کرد این در حالی است که رانندگان تاکنون از نتیجه آن راضی نبودند.