حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران برای چندمین بار متوالی در یک ماه اخیر روز شنبه 11 تیرماه و همچنین امروز یکشنبه 12 تیرماه، در شهرهای مختلف ایران تجمع کرده و شعارهایی را علیه مدیران این سازمان، دولت و شخص ابراهیم رئیسی سر دادند.

این تجمع ها دستکم در 30 شهر ایران برگزار شد که از جمله می توان به شهرهای بزرگ تهران، کرج، اصفهان، شیراز، اهواز، ابادان، اراک و کرمانشاه اشاره کرد. بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به عدم افزایش حقوق و مستمری‌ها، عدم اجرای کامل همسان‌سازی و عدم تحقق دیگر مطالبات‌شان به تجمع‌های خود ادامه می‌دهند. شایان ذکر است، دور اخیر اعتراضات بازنشستگان پس از آن شروع شد که دولت روز ۱۵ خرداد که تعطیل عمومی است، اعلام کرد تنها ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر را افزایش خواهد داد.