حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع و اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

روز شنبه 21 تیرماه،اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بلاتکلیفی معیشتی و شغلی با تجمع مقابل فرمانداری،راهپیمایی در سطح شهر شوش و حضور تعدادی از اعضای خانواده های کارگران وارد بیست و هفتمین روز خود شد.

برپایه این گزارش،کارگران معترض هفت تپه همچون روزهای گذشته ابتدا با تجمع مقابل فرمانداری،سپس راهپیمایی در سطح شهر شوش و تجمع در مقابل اداره کار و همچنین برافراشتن پلاکاردها و سردادن شعارهای اعتراضی علیه روحانی،استاندار و فرماندار و همچنین رئیس اداره کار شهرستان شوش خواستار  “پرداخت دستمزدهای معوقه، دائمی شدن قراردادهای کارگران، بازگشت به کار چهار تتن از همکاران اخراج خود، خلع ید بخش خصوصی از هفت تپه، بازگرداندن ثروت های اختلاس شده به شرکت و بازداشت امید اسد بیگی” شدند.