حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع و اعتصاب کارگران کارخانه لاستیک پارس

تجمع اعتراضی و اعتصاب کارگران کارخانه لاستیک پارس ساوه، روز پنجشنبه 14 بهمن ماه وارد یازدهمین روز متوالی خود شد.برپایه گزارش منتشره، با وجود ترفندها و تهدیدهای کارفرما، اعتصاب کارگران لاستیک پارس ساوه همچنان در اعتراض به سطح پایین دستمزد و عدم تعیین‌تکلیف صندوق پس‌انداز با قدرت به پیش می‌رود.معترضان خواستار “شفاف شدن وضعیت موجودی صندوق تعاون کارگران” و “اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل” می باشند. بنا به گفته کارگران، در زمان خصوصی‌سازی یکی از بندهای مفاد قرارداد این بود که اولا باید خریدار اهلیت داشته باشد و دوم این که حداقل تا ۵ سال آینده حق اخراج کارگری را ندارد که هر دو مورد در حال نقض شدن است.