حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع و راهپیمایی کارگران نیشکر هفت تپه

روز یکشنبه 15 تیر ماه،کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان برای بیست و یکمین  روز متوالی ضمن برپایی تجمع مقابل فرمانداری در سطح شهر شوش نیز دست به راهپیمایی زدند.

کارگران هفت تپه بار دیگر بار برپایی تجمع و راهپیمایی  در سطح شهر شوش و سردادن شعارهایی از جمله “کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد”،” یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه” و عزم راسخشان را برای دست یابی به مطالباتشان مبنی بر “پرداخت کلیه مطالبات مزدی ، پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی و معیشتشان،  لغو خصوصی سازی شرکت، محاکمه امید اسدبیگی و بازگشت به کار چهار تن از همکاران اخراجی” خود را به نمایش گذاشتند.