حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارکنان اخراجی شرکت مپنا

روز دوشنبه 3 شهریور ماه شماری از کارکنان اخراج شده شرکت مپنا با خواست بازگشت به کار مقابل ساختمان فرمانداری و دفتر نماینده مجلس در بهبهان، تجمع کردند.

کارگران شرکت مپنا که زیر نظر یکی از پیمانکاران پالایشگاه گاز بیدبلند ۲ مشغول به کار بودند ابتدا در مقابل ساختمان فرمانداری بهبهان تجمع کردند. به دنبال بی توجهی مقامات فرمانداری به خواست معترضان، آنها مقابل دفتر نماینده مجلس این شهرستان، تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار خود شدند.  کارگران اخراجی می گویند، بعداز گذشت پنج ماه از قرارداد با این شرکت، به طور غیرقانونی  و به بهانه های واهی از کار اخراج شده‌اند و تاکنون پاسخی از سوی مسئولان دریافت نکرده اند.