حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارکنان دفاتر سهام عدالت

صبح روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه، شماری از کارکنان شاغل در دفاتر سهام عدالت برای چندمین بار به دلیل نامشخص بودن وضعیت شغلی و مطالبات عقب‌افتاده خود مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی در میدان خمینی، تجمع اعتراضی برپا نمودند.

کارکنان دفاتر سهام عدالت که از استان‌ها و شهرستان‌های مختلف برای پیگیری وضعیت شغلی خود به تهران آمده بودند، می‌گویند: «پس از ۱۴سال و فعالیت در۳۵۳ دفاتر شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در بیشتر نقاط کشور، هنوز وضعیت شغلی‌شان مشخص نیست. در عین حال مطالبات مزدی، بیمه و سنواتی آنها از سال ۹۷ پرداخت نشده است.معترضان می گویند، اصلی‌ترین خواسته کارکنان سهام عدالت حفظ اشتغال‌شان بعد از ۱۴ سال خدمت و پرداخت حق بیمه است.