حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارکنان سهام عدالت در مقابل مجلس

جمعی از کارکنان تعاونی سهام عدالت کشور روز چهارشنبه 13 شهریور ماه برای دومین روز متوالی مقابل ساختمان مجلس رژیم واقع در میدان بهارستان تجمع کردند.

به گزارش منتشره بامداد روز سه شنبه 12 شهریور ماه جمعی از کارکنان تعاونی سهام عدالت که به نمایندگی از جمعیت هزار و پانصد نفری کارکنان دفاتر سهام عدالت در کشور با سفر به تهران در اعتراض به معوقات مزدی و امنیت شغلی در مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کرده بودند، صبح روز چهارشنبه به همراه جمع دیگری از همکاران خود که به جمع آنان پیوسته‌اند در مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع زدند. کارکنان معترض می گویند پس از ۱۳سال فعالیت در دفاتر شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، هنوز وضعیت شغلی‌شان مشخص نیست.