حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارکنان طرح سلامت استان خوزستان

شماری از کارکنان طرح تحول سلامت استان خوزستان روز شنبه 20 اردیبهشت ماه برای چندمین روز متوالی در اعتراض به پایین بودن و پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه خود، دست به تجمع زدند.

آنها می گویند، “باتوجه به اینکه این نیروها دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکترا هستند و کار آن‌ها با نیروهای رسمی یکسان است، اما تفاوت حقوقی زیادی با نیروهای رسمی دارند.” معترضان افزودند، این حقوق با تاخیر چند ماهه به آنها پرداخت می شود و علاوه بر این، قراردادهای آنها سالانه با یک یا چند پیمانکار، آن هم به صورت ۶ یا ۷ ماهه و بدون رضایت کارکنان بسته می‌شود.