حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران اداره کل بنارد و دریانوردی خوزستان

روز شنبه 17 خرداد ماه بار دیگر کارگران اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان، در اعتراض به پایمال شدن حقوق‌شان مقابل فرمانداری ماهشهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

بنا به گفته کارگران معترض، مسئولان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و فرمانداری ماهشهر، با همکاری مدیران شرکت پیمانکاری همت‌کاران، قصد پایمال کردن حقوق کارگران را دارند. معترضان افزودند  از اسفند سال گذشته تاکنون چندین بار دست به تجمع اعتراضی زده اند ولی هیچ مقام مسئولی جوابگوی آنها نبوده است. یکی دیگر از موارد اعتراض کارگران این است که شرکت پیمانکاری همت‌کاران در اداره بنادر استان خوزستان اعلام کرده است مکلف به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیست. کارگران اداره کل بنارد و دریانورید خوزستان ضمن خواست پرداخت مطالبات معوقه خود خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نیز می باشند.