حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قزوین

روز دوشنبه 28 بهمن ماه، برای دومین بار شماری از کارگران اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود پس از الکترونیکی کردن عوارضی آزادراه، اقدام به برپایی تجمع اعتراضی در مقابل وزارت راه و شهرسازی در تهران کردند.
یکی از کارگران معترض اداره کل راهداری در این تجمع اعتراضی گفت: “این کارگران دو مشکل اصلی در این زمینه دارند که یک مورد مربوط به نحوه تقسیم‌بندی پرسنل و مورد بعدی هم مربوط به عدم امنیت شغلی کارگران است.” وی افزوود علیرغم اینکه هرکدام از کارگران دارای چندین ماه دستمزد معوقه می باشند اکنون شرکت سپندار اعلام کرده که قرارداد کارگران تا 29 بهمن اعتبار دارد واز این تاریخ به بعد کارگران از کار بیکار خواهند شد.