حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران شرکت پتروشیمی ایلام

شماری از کارگران شرکت پتروشیمی ایلام روز پنجشنبه 7 اسفند ماه برای چندمین روز متوالی در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی خود مقابل استانداری این شهر اقدام به برگزاری تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این کارگران به دنبال وضعیت بیکاری، اخراج شمار زیادی از کارگران و شرایط نامناسب معیشتی صورت گرفته است. اخراج صدها کارگر پتروشیمی در شرایط اقتصادی کنونی، فشارهای مالی و روانی بسیاری را برای این افراد در پی داشته است، اما آنچه بیش از همه موجب اعتراض کارگران شده است، عدم پاسخگویی مدیران مجتمع پتروشیمی ایلام و سایر مسوولین ذی‌ربط است. پیش از این نیز کارگران مذکور چندین بار طی روزهای گذاشته در تجمعاتی اعتراضی خواستار بازگشت به کار و  رسیدگی به مطالباتشان شده بودند.