حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران شهرداری خرمشهر

کارگران شهرداری خرمشهر، روز سه شنبه 24 تیر ماه برای چندمین بار طی ماه‌های اخیر، نسبت به مطالبات و حقوق عقب‌مانده خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران شهرداری خرمشهر که بیش از ۴ ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند و این موضوع با توجه به شیوع بیماری کرونا باعث مشکلاتی برای آنها شده است، بارها به دنبال تجمعات اعتراضی خود، با وعده و وعید مسئولا مواجه شده اند. یکی از کارگران می گوید به وعده های مسئولین اعتمادی نیست به همین دلیل تا پرداخت کامل معوقات خود دست از تجمع و اعتراض برنخواهند داشت. گفتنی است در جریان این تجمع ، کارگران که از بهمن ماه ۹۸ هیچ حقوق و مزایایی همچون عیدی و اضافه‌کاری دریافت نکرده بودند، به جای پاسخگویی به مطالبات‌شان، از طرف مقامات شهرداری تهدید به اخراج شدند.