حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران شهرداری کرج

از روز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه تاکنون جمعی از کارگران شهرداری منطقه ۵ کرج، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود، دست به تجمع زده اند.

کارگران با برپایی این تجمع اعتراضی در محوطه شهرداری، خواستار پرداخت ۲ ماه دستمزد پرداخت‌نشده خود شدند. آنها همچنین اعلام کردند، علاوه بر دو ماه دستمزد، شهرداری تاکنون عیدی و پاداش پایان سال کارگران را نیز پرداخت نکرده است. کارگران این شهرداری می‌گویند: «تاکنون چندین بار با برپایی تجمع، خواستار دریافت کلیه دستمزدهای پرداخت‌نشده خود قبل از فرا رسیدن سال نو شده بودند، ولی علیرغم آغاز سال نو تاکنون هیچ مقام مسئولی جوابگوی آنها نبوده است.