حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدالله

شماری از کارگران شهرداری کوت عبداالله روز شنبه 20 اردیبهشت ماه  برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود مقابل ساختمان استانداری خوزستان  تجمع کردند.

این کارگران از دو هفته پیش تاکنون با برپایی تجمع خواستار دریافت حقوق اسفند و فروردین و مطالبات سال ۹۸ خود، می باشند. به گفته معترضان،  شهردار کوت عبدالله اعلام کرده به دلیل شیوع ویروس کرونا منابع درآمدی شهرداری همچون ارزش افزوده و عوارض ساخت و ساز کاهش یافته و این شهرداری با مشکل مالی مواجه است.