حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران متقاضی بیمه بیکاری استان تهران

به گزارش منتشره روز پنجشنبه 28 فروردین ماه برای چندمین بار طی هفته جاری جمعی از کارگران متقاضی بیمه بیکاری استان تهران، در مقابل اداره کار این استان دست به تجمع اعتراضی زدند.

یکی از کارگران در این خصوص اظهار داشت: “در شرکت خدمات مسافری مشغول به کار بودند که با بیکاری از سوی کارفرما مواجه شده اند. یک هفته است که به سامانه بیمه بیکاری مراجعه می‌کنند اما با پیغام شما مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوید، مواجه می‌شوند”. لازم به ذکر است؛ متقاضیان به دنبال بروز مشکل در حین ثبت نام در سامانه اعلام شده از سوی دولت قادر به ثبت نام نبوده و این رخداد اعتراض آن ها را به دنبال داشته است. همچنین گفتنی است؛ درحالیکه متقاضیان همچنان برای ثبت نام در این سامانه با مشکل مواجه هستند، هفته‌ آینده‌ مهلت یک ماهه ثبت نام به پایان خواهد رسید.