حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران مجموعه ورزشی زنجان

کارگران مجموعه ورزشی زنجان بار دیگر روز یکشنبه 13 مهر  ماه  در اعتراض به عدم پرداخت 6 ماه دستمز معوقه خود مقامبل ساختمان این مجموعه ورزشی تجمع کردند.

مجموعه ورزشی کارگران زنجان از اسفندماه سال 98 در پی شیوع بیماری کوید 19 تعطیل شده و کارگران آن از ابتدای سال جاری تاکنون فقط حقوق فروردین‌ماه خود را دریافت کرده و 6 ماه است که به دلیل پرداخت نشدن حقوق‌ها معیشت آن‌ها با مشکل مواجه شده است.